Dịch vụ cho thuê UPS

Nhằm tối ưu chi phí đầu tư và vận hành hệ thống UPS cho quý khách hàng, Securepower luôn có sẵn các hệ thống UPS với các công suất từ 1kVA đến 500kVA để phục vụ quý khách sử dụng trong thời gian ngắn hoặc ứng cứu sự cố nhanh chóng. 

Các khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ cho thuê UPS của chúng tôi: Nhà máy NSG, Tập đoàn viễn thông Viettel, . . .

Ngoài ra, Securepower cũng có những giải pháp hệ thống UPS lưu động nhằm giúp quý khách có thể sử dụng được nhiều địa điểm khác nhau.

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯỞNG