Lắp đặt, chạy thử và Đào tạo vận hành

Đội ngũ kỹ sư dịch vụ đã được đào tạo và cấp chứng chỉ từ nhà sản xuất sẽ trực tiếp lắp đặt/ giám sát hướng dẫn lắp đặt, chạy thử, đào tạo vận hành và hướng dẫn xử lý sự cố cơ bản giúp người vận hành hiểu, tuân thủ đúng quy trình và làm chủ thiết bị.