Hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn TP.HCM giãn cách xã hội

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong giai đoạn giãn cách theo thông báo số 2279/UBND-VX ngày 08/7/2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, Công ty cổ phần SecurePower xin được thông báo như sau:
Công ty cổ phần SecurePower tiếp tục duy trì đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật nhằm ứng cứu dịch vụ UPS 24/7 như thông thường trong suốt quá trình giãn cách xã hội tại khu vực TP HCM. Mọi yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, ứng cứu trong giai đoạn này, xin quý khách hàng liên hệ:

 

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯỞNG