0%
106

Securepower chúc quý khách may mắn!

1. Securepower được thành lập năm nào?

2. Sản phẩm Securepower phân phối là

3. Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật 24/7 của Securepower là

4. Thời gian đáp ứng dịch vụ của Securepower là

5. Securepower có văn phòng dịch vụ ở đâu?

6. Sự khác biệt về sản phẩm và dịch vụ của Securepower so với các đơn vị khác là

7. Ngoài Socomec và Fiamm, Securepower còn là nhà phân phối ủy quyền của nhà sản xuất nào?

8. Nhà sản xuất Ắc quy Fiamm có trụ sở chính ở đâu?

9. Đâu là tên của một loại UPS mà Securepower cung cấp?

10. Nhà sản xuất UPS Socomec có trụ sở chính ở đâu?

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin để biết kết quả!

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯỞNG