securepower

ỨNG CỨU XỬ LÝ SỰ CỐ

Cung cấp sự an toàn của an toàn

Chương trình

Có mặt Ứng cứu xử lý sự cố trong 2H

Sửa chữa cung cấp linh kiện của vật tư, ắc quy miễn phí theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có đầy đủ các chứng chỉ (CO) và (CQ)

Tìm hiểu Tư vấn

HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT 24/7

TẠI SAO?

CHỌN SECUREPOWER

ĐỘI NGŨ SECUREPOWER

Lisa Moore
Tổng Giám đốc

Ola Green
Tổng Giám đốc

Josh Parker
Tổng Giám đốc

July Wood
Tổng Giám đốc

ĐỐI TÁC SECUREPOWER

ĐỐI TÁC SECUREPOWER

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Sửa chữa cung cấp linh kiện của UPS miễn phí

TƯ VẤN

SecurePower

SecurePower