Hệ thống UPS & STS cho nhà máy First Solar

HOÀN THÀNH T&C VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG UPS & STS SOCOMEC
Địa điểm Nhà máy First Solar Việt Nam, KCN Đông Nam, huyện Củ Chi, TP.HCM
Phạm vi Cung cấp, lắp đặt và T&C các hệ thống UPS Socomec Masterys GP2.0 và các hệ thống chuyển mạch tĩnh STS Socomec Statys
Chủ đầu tư First Solar Viet Nam

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯỞNG