Giải pháp cho ngành Y tế-dược phẩm

Các giải pháp Securepower cung cấp nhằm bảo vệ cho những hệ thống quan trọng trong lĩnh vực dược phẩm và Y tế như các hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, các máy chẩn đoán hình ảnh, máy xét nghiệm, thiết bị cho phòng mổ, ICU, và các hệ thống khác.

Các giải pháp Securepower cung cấp cho ngành Y tế-dược phẩm:

+ Các hệ thống lưu điện UPS y tế (UPS for Medical Equipments & Hospitals)
Các hệ thống UPS sẽ đảm bảo cung cấp nguồn điện sạch và liên tục không gián đoạn cho các hệ thống quan trọng như các hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, các máy chẩn đoán hình ảnh, máy xét nghiệm, thiết bị cho phòng mổ, ICU, và các hệ thống khác.

+ Các hệ thống tủ điện cách ly y tế IPS (Isolation Power Supply for Medical & Hospital)

Các tủ IPS sẽ cung cấp nguồn điện cách ly an toàn cho các phòng mổ, phòng ICU, phòng cấp cứu, phòng sơ sinh – các phòng thuộc khu vực nhóm 2 y tế đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60364-7-710 tương đương TCVN 7447-7-71.

+ Các hệ thống lọc sóng hài chủ động AHF (Active Harmonic Filter for Hospitals)
Hệ thống lọc sóng hài chủ động sẽ giúp lọc sạch các thành phần sóng hài bậc cao gây nhiễu cho các máy điện tim, điện não, các máy hiện sóng theo dõi tình trạng bệnh nhân, . . .

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯỞNG