DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

24/7 Luôn luôn đồng hành, không ngừng bảo vệ
Sự yên tâm của bạn, thành công của chúng tôi
 Định nghĩa lại tiêu chuẩn về dịch vụ

QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG UPS

CÁC GÓI DỊCH VỤ

CƠ BẢN

 • 2-4 lần/năm bảo trì và chuẩn đoán tình trạng hệ thống
 • 24/7 tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ vận hành
 • 100% linh kiện dự phòng sẵn sàng thay thế
 • 4-6h có mặt ứng cứu sự cố – khôi phục hoạt động hệ thống
XEM THÊM

NÂNG CAO

 • 2-4 lần/năm bảo trì và chuẩn đoán tình trạng hệ thống
 • Định kỳ kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, cảnh báo rủi ro
 • 24/7 tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ vận hành
 • 100% linh kiện dự phòng sẵn sàng thay thế
 • 2-4h có mặt ứng cứu sự cố – khôi phục hoạt động hệ thống
XEM THÊM

TRỌN GÓI

 • 3-6 lần/năm bảo trì và chuẩn đoán tình trạng hệ thống
 • Chủ động đo lường chuyên sâu, hiệu chuẩn hệ thống, cảnh báo rủi ro
 • 24/7 tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ vận hành
 • 100% linh kiện và hệ thống dự phòng sẵn sàng thay thế
 • Thay thế trọn gói và không giới hạn số lần trong thời gian hợp đồng
 • 2h có mặt ứng cứu sự cố – khôi phục hoạt động hệ thống
XEM THÊM