DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Securepower – An toàn cho sự thành công

QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG UPS

CÁC GÓI DỊCH VỤ

Tổng hợp hình ảnh làm việc nhóm đẹp nhất - Ảnh ý nghĩa

TƯ VẤN CƠ BẢN

  • Dựa vào yêu cầu cụ thể và giải quyết vấn đề đặc biệt.
  • Tập trung vào một khía cạnh cụ thể của hệ thống điện, như triển khai UPS mới, lắp mới bộ lọc sóng hài,…
  • Phù hợp cho các dự án nhỏ hoặc nhu cầu tập trung vào một khía cạnh cụ thể.
  • Cung cấp lời khuyên và giải pháp cho từng phần riêng lẻ của hệ thống điện.
  • Thường dựa vào yêu cầu khách hàng cụ thể và không bao gồm các dịch vụ liên quan khác.
XEM THÊM

TƯ VẤN TRỌN GÓI

  • Đưa ra giải pháp toàn diện cho toàn bộ hệ thống điện.
  • Điều phối tất cả các khía cạnh của hệ thống điện, bao gồm UPS, bộ lọc sóng hài, thiết bị giám sát và quản lý rủi ro.
  • Lý tưởng cho các tổ chức lớn hoặc có hệ thống điện phức tạp.
  • Đảm bảo tính tương thích và hiệu suất toàn bộ hệ thống điện.
  • Thường dựa vào hợp đồng dài hạn và mục tiêu chiến lược dài hạn của tổ chức.
XEM THÊM