Giải pháp phòng máy của SecurePower mang lại sự yên tâm cho hoạt động của trung tâm dữ liệu

UPS
Busway
Cooling system
raised floor
Rack IT & PDU
DCIM