DỊCH VỤ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Cung cấp sự an toàn của an toàn

QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG UPS

CÁC GÓI DỊCH VỤ

LẮP ĐẶT 

 • Bảo dưỡng định kỳ 2 hoặc 4 lần/năm
 • Tư vấn và giải đáp kỹ thuật 24/7
 • Đáp ứng sẵn sàng vật tư dự phòng ứng cứu các yêu cầu đột xuất khi có yêu cầu.
 • Ứng cứu sự cố không giới hạn, onsite khi nhận được thông báo: 4 (h) giờ hành chính
XEM THÊM

VẬN HÀNH

 • Bảo dưỡng định kỳ 2 hoặc 4 lần/năm
 • Tư vấn và giải đáp kỹ thuật 24/7
 • Cung cấp vật tư dự phòng, thay thế trọn gói trong trường hợp phát sinh sự cố (Không bao gồm ắc quy, phụ kiện ắc quy, vật tư tiêu hao)
 • Ứng cứu sự cố không giới hạn, onsite khi nhận được thông báo: 2 (h) (giờ hành chính)
XEM THÊM

ĐÀO TẠO

 • Bảo dưỡng định kỳ 2 hoặc 4 lần/năm
 • Tư vấn và giải đáp kỹ thuật 24/7
 • Đáp ứng sẵn sàng vật tư dự phòng ứng cứu các yêu cầu đột xuất khi có yêu cầu.
 • Ứng cứu sự cố không giới hạn, onsite khi nhận được thông báo: 4 (h) giờ hành chính
XEM THÊM