Electro-Mechanical Digital Voltage Stabilisers

Electro-Mechanical Digital Voltage Stabilisers sử dụng công nghệ điều khiển logic dựa trên bộ vi xử lý kỹ thuật số hoạt động với phần mềm được phát triển độc quyền bởi Ortea.

Nhà sản xuất: Ortea
Xuất xứ: Italy