Viettel Telecom

Viettel Telecom – Đổi Mới Cùng Công Nghệ

Sứ Mệnh Kết Nối Và Phục Vụ

Viettel không chỉ là một tập đoàn viễn thông mà còn là một đơn vị có sứ mệnh quan trọng trong việc kết nối và phục vụ cộng đồng. Với tầm nhìn đổi mới và sự chú trọng vào công nghệ, Viettel đã định hình ngành viễn thông tại Việt Nam và trong khu vực.

Sự Đa Dạng Của Dịch Vụ

Viettel không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản mà còn đa dạng hóa trong nhiều lĩnh vực, từ viễn thông, internet, đến dịch vụ số hóa và công nghệ thông tin. Sự đa dạng này phản ánh khả năng sáng tạo và thích ứng của tập đoàn trong môi trường thay đổi liên tục.

Phát Triển Bền Vững Và Xã Hội

Viettel không chỉ tập trung vào kinh doanh mà còn chú trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và góp phần vào xã hội. Tập đoàn thường xuyên thực hiện các hoạt động từ thiện, hỗ trợ giáo dục và phát triển kỹ năng cho cộng đồng.

Tương Lai Với Công Nghệ

Viettel đã trở thành một biểu tượng công nghệ và sáng tạo tại Việt Nam. Tập đoàn không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn thúc đẩy sự thay đổi và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, tạo nên tương lai đầy hứa hẹn cho người dùng và cộng đồng.

Securepower & Viettel

Securepower đã cung cấp dịch vụ cho thuê,bảo trì hệ thống UPS và ắc quy cho Viettel (Giang Văn Minh, Hà Nội)

  • Hệ thống UPS Modulys RM 75KVA
  • Hệ thống ắc quy Fiamm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *