Securepower đạt chứng chỉ Uptime Institute về thiết kế Data Center

Ngày 16/7/2021, Securepower đã có 3 kỹ sư hoàn thành khóa đào tạo về thiết kế Data Center và được cấp chứng chỉ bởi Uptime Institute (là đơn cung cấp tiêu chuẩn Tier cho các hạ tầng trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới của Mỹ)

Vui lòng tham khảo chứng nhận trên website của Uptime Institute tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *