Enersine Modular APF 60-2400A

Enersine thiết kế dạng mô đun hot swap & hot plug-in có thể thay thế và nâng cấp mở rộng dễ dàng mà không ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống.

Nhà sản xuất: Ablerex
Xuất xứ: Đài Loan