MEDSYS range

MEDSYS là các tủ nguồn cách ly y tế (IPS) chuyên cấp nguồn cách ly an toàn cho các phòng mổ, phòng ICU, phòng cấp cứu, phòng sơ sinh – các phòng thuộc khu vực nhóm 2 y tế. Tủ đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60364-7-710 tương đương TCVN 7447-7-71.

Nhà sản xuất: Socomec
Xuất xứ: Pháp