ATS và ITS

ATS và ITS là các bộ chuyển mạch tĩnh (Static Transfer System) tự động chuyển nguồn điện mà không làm gián đoạn hoạt động của tải. Thiết kế tích hợp với tủ Rack 19 inch nhỏ gọn, tiết kiệm không gian cho phòng máy chủ

Dải: 16A và 32A
Nhà sản xuất: Ablerex
Xuất xứ: China