STATYS hot-swap 32-100A

STATYS hot-swappable là bộ chuyển mạch tĩnh (Static Transfer System) tự động chuyển nguồn điện mà không làm gián đoạn hoạt động của tải. Thiết kế tích hợp với tủ Rack 19 inch nhỏ gọn

Dải: Từ 32-100A
Nhà sản xuất: Socomec
Xuất xứ: Pháp